Sedert de troonsaanvaarding door Koningin Beatrix in 1980 en de herziening van het begrip "Hofleverancier", wat in 1987 plaats vond, heeft zij 559 maal (tot 30 april 2013) de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" verleend. Onder de gerechtigden kan men allerlei ondernemingen tegenkomen in een diversiteit aan branches en ambachten

Het gaat hierbij om een vorstelijke onderscheiding in de vorm van een oorkonde, ook wel predicaat genoemd, waardoor men het Koninklijk Wapen mag voeren met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". U heeft het Koninklijke schild van een gerechtigde onderneming ongetwijfeld wel eens gezien. Op een foto, op een website of op een verpakking van een bepaald product, op handelspapieren of aan de gevel van een winkel. Ondernemingen met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" zijn vaak kleine of middelgrote familiebedrijven die regionaal goed bekend staan. In de regel levert men niet daadwerkelijk aan het hof, al is dat natuurlijk wel mogelijk. Andersom is het absoluut niet zo dat een onderneming die wel eens aan het hof levert, deze titel mag bezigen of voeren.

Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier, staat onder meer voor bewezen kwaliteit, soliditeit en continuïteit van de onderneming. Het symboliseert als het ware het respect, de waardering en het vertrouwen van de Vorstin of Vorst tegenover de begunstigde.

Er zijn verschillende redenen aan te geven waarom het interessant voor een bedrijf kan zijn om de titel "Bij Koninklijk Beschikking Hofleverancier" aan te vragen. Het recht geeft onder meer aan dat uw bedrijf solide is en dat het gaat om een onderneming die al lange tijd bestaat en veelal van generatie op generatie is overgegaan. Deze titel krijgt men niet zomaar, hieraan zijn strenge eisen verbonden.

In feite is deze titel een soort visitekaartje. Het voegt een duidelijke meerwaarde toe. Het kan u helpen u te onderscheiden van uw branchegenoten die niet over zo'n voorrecht beschikken. Maar van de onderscheiding alleen kan men niet leven, het blijft gaan om service en kwaliteit.

Bij de ambtsaanvaarding van prins Willem Alexander als Koning der Nederlanden op 30 april 2013, heeft Z.M. besloten geen substantiële wijzigingen aan te brengen in het systeem van "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier", zodat hetgeen hierboven vermeld wordt nog steeds toepassing is.

Hoe wordt en blijft men "Bij koninklijke Beschikking Hofleverancier"

Stichting Hofleveranciers in Nederland krijgt dagelijks vragen van ondernemingen over de procedure die leidt naar de zeer begeerde titel van "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier". Hoewel de Stichting Hofleveranciers in Nederland zelf niet direct betrokken is bij de procedure en/of de uiteindelijke beslissing die leidt tot de toekenning van deze titel, kan het secretariaat U wel adviseren over de juiste procedure. Deze is samengevat in de volgende stappen:

1 Voorwaarden

Ga eerst na of uw onderneming in aanmerking komt voor de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" aan de hand van de Koninklijke Beschikkingen ....., die onder Koninklijk Besluit zijn vermeld. De titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" wordt bij hoge uitzondering verleend aan ondernemingen, die hun 100, 125, 150 etc. jubileum vieren, bij voorkeur onder dezelfde naam (tussenliggende jaren gelden niet). Daarnaast moet de ontstaansgeschiedenis duidelijk en aantoonbaar zijn. De onderneming moet van plaatselijk of regionaal belang zijn te midden van uw branchegenoten. De onderneming moet naast 'vooraanstaand', van onberispelijk gedrag zijn. Onder meer wordt hieronder verstaan dat de bestuurders van onbesproken gedrag zijn op juridisch en economisch vlak.

2 Indienen verzoek

Men dient een degelijk en goed onderbouwd verzoek minimaal negen maanden van te voren in bij de burgemeester van de gemeente waarin Uw onderneming is gevestigd. De burgemeester zendt het verzoek met zijn advies door naar de Commissaris des Konings van de provincie waarin de betreffende gemeente is gelegen.

3 Onderzoek

Het kabinet van de Commissaris des Konings doet een grondig onderzoek naar het wel en wee van uw onderneming. Zo worden de financiële gegevens van de afgelopen jaren gecontroleerd en mogen de bestuurders geen strafblad hebben. Aan dit onderzoek verlenen onder meer de Arbeidsinspectie, de burgemeester, de politie, de Kamer van Koophandel en verschillende ministeries hun medewerking.

4 Advies

Aan de hand van het resultaat van het onderzoek, maakt de Commissaris des Konings een advies en stuurt dit met de aanvraag naar de Particulier Secretaris van Zijne Majesteit de Koning op. Deze is belast met het beheer van de onderscheiding.

5 Besluit

Aan de hand van de adviezen neemt de Koning zelf een beslissing. De beslissing van de Koning wordt door de Commissaris des Konings aan de betreffende onderneming overgebracht.

6 Uitreiking van de oorkonde

De commissaris des Konings of de burgemeester reikt de bij het predicaat behorende oorkonde uit, doorgaans bij een speciaal hiervoor georganiseerde feestelijke bijeenkomst.

7 Communicatie

De met de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" onderscheiden onderneming, mag dit aan de buitenwereld kenbaar maken door het voeren van het Koninklijk Wapen, doormiddel van een wapenbord aan onder meer de gevel. Deze is uitsluitend te verkrijgen via de firma Sillen & Co te Swalmen. {1} Tevens mag u dit ook kenbaar maken op de handelscorrespondentie, naast uw naam en logo. (Hiervoor wordt door het Hof, in bruikleen, een voorbeelden map beschikbaar gesteld) met diverse voorbeelden die voor een deel op papier, dia, foto, film of cd-rom staan en bedoeld zijn voor grafische verwerking op onder meer handelscorrespondentie, verpakkings- en reclamematerialen.) Deze map dient u bij het Particulier Secretariaat van Zijne Majesteit de Koning schriftelijk aan te vragen. {2}

8 Publicaties

Op de website van het koninklijk huis: www.koninklijkhuis.nl , kan men onder de rubriek onderscheidingen een lijst terugvinden waarop alle organisaties die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" staan vermeld. Ook deze lijst in onderhevig aan veranderingen.

9 Onderhoud

Het predicaat is in beginsel 25 jaar geldig. Elke 25 jaar dient de betreffende onderneming bestendiging van dit recht aan te vragen. Dit geschiedt conform bovengenoemde procedure. Gaat de organisatie fuseren, veranderen het economisch eigendom en/of de statuten ingrijpend, dan moet men ook bestendiging van deze titel worden gevraagd.

10 Nog vragen ?

Heeft u nog vragen over de titel "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier" of de hierboven omschreven negen stappen? Neemt U dan gerust contact op met het secretariaat van de Stichting Hofleveranciers in Nederland via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoon 020-3374956. Ook kan men meer informatie over het aanvragen van deze onderscheiding verkrijgen bij de burgemeester van de plaats waar de onderneming is gevestigd.

{1} Sillen & Co
Koper- en metaalgieterij
Swalmzicht 6 6071 HN Swalmen
T: 0475 50 2727
F: 0475 50 3375
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

{2} Particulier Secretariaat van Zijne Majesteit de Koning
Postbus 30412, 2500 GK 's-Gravenhage.

Stichting Hofleveranciers in Nederland

Werengouw 167 | 1024 NR Amsterdam | tel. +31(0)20-3374956 | IBAN: NL32INGB0004689006 | BIC: INGBNL2A | K.v.K. 41153960

Email: info@hofleverancier.nu

Alle rechten voorbehouden, niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hij elektronisch, mechanisch, etc, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Hofleveranciers in Nederland.